ČOV - biologické čistiarne odpadových vôd
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

ES - Vyhlásenie o zhode čistiareň odpadových vôd typ VH

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
ES - Vyhlásenie o zhode čistiareň odpadových vôd typ VH
   
S P Ä Ť
Game info
VH TECH, d., Pivovarská 492, 019 01, Ilava
ES - Vyhlásenie o zhode
dodávateľ : AH TECH, s.r.o. prevádzka: VH TECH, d. Pruské - Savčina č.3 Pivovarská 492 01852 Pruské 019 01 Ilava Slovenská republika Slovenská republika
týmto vyhlasuje, že výrobok: Čistiareň odpadových vôd typ VH je v zhode s európskou smernicou 89/106/EEC o stavebných výrobkoch, pokiaľ je zabudovaný v súlade s návodom : „Prevádzkový poriadok. Čistiareň odpadových vôd. VH TECH 2009" a v zhode s EN 12566-3 : 2005 + A1 : 2009 „Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO". V rámci počiatočných skúšok typu boli overené : Vlastnosť Vyhodnotenie Protokol o skúške a odkaz na laboratórium Únosnosť vyhovuje č.090-021452
1 Účinnosť čistenia vyhovuje č. 2/241/1/2008,N-7/241/2008
2 Vodotesnosť vyhovuje č. 090-019782
1 Trvanlivosť vyhovuje č.090-021452
1 Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Odpadová voda postupne preteká cez denitrifikačný, oxický a separačný priestor. V denitrifikačnom priestore dochádza k zachyteniu mechanických nečistôt a k odbúravaniu dusíkatého znečistenia. V oxickom priestore sa nachádza prevzdušňovací systém, do ktorého je vháňaný vzduch prostredníctvom dúchadla. V tomto priestore dochádza k odstraňovaniu organického znečistenia z odpadovej vody. V separačnom priestore dochádza k odseparovaniu kalu od vyčistenej vody, pričom kal je recirkulovaný späť do procesu a vyčistená voda odteká do vodného toku, vsaku alebo sa môže spätne recyklovat'. Separačný priestor je naviac vybavený dvojčinným zariadením na dočisťovanie hladiny. Všetky systémy v zariadení sa ovládajú ventilmi na rozdělovači. Zariadenie je určené na čistenie splaškových odpadových vôd z objektov, kde sa takéto vody produkujú. Umiestňuje sa prednostne v exteriéroch, pod úrovňou okolitého terénu na betónovú základovú dosku a pripájajú sa na ležatú kanalizáciu.
Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali: 1) Technical and Test Institute for Construction Prague, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha, Czech Republic 2) Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 30,160 00 Praha 6, Zkušební laboratoř technologie vod, pracoviště Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení
V llave, 3.mája 2009
Ing. Vojtech Čepela Ing. - konateľ
Henrich Horečný, PhD. - konateľ
Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 17-01-2014,     276 x zobrazená
Najhľadanejšie tagy k tejto fotke:
domace cisticky odpadovych vod    domová čistička    topas čov    žumpa alebo čistička   
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2014 KAT