ČOV - biologické čistiarne odpadových vôd
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

Domáca čistička odpadových vôd rozmery

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
Domáca čistička odpadových vôd rozmery
   
S P Ä Ť
Game info
Domové čistiarne odpadových vôd sa dodávajú vo forme celoplastových nádrží. Nádrž a technologická vostavba čistiarne sú vyrobené z polypropylénu (PP) a tvoria kompaktný celok. Čistiareň je vybavená odnímateľným UV stabilným plastovým krytom. Všetky zariadenia ČOV sú dobre prístupné s možnosťou jednoduchej údržby. Na nádrži ČOV sú navarené tvarovky pre vodotesné pripojenie prítokového a odtokového kanalizačného potrubia. Konštrukčné riešenie vylučuje možnosť upchávania jednotlivých subsystémov ČOV a umožňuje modernú a ekonomicky najvýhodnejšiu likvidáciu odpadových vôd.
Domové čistiarne odpadových vôd typ VH pracujú na mechanicko-biologickom princípe s využitím nizkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. Z technologického hľadisak pozostáva ČOV z nasledujúcich častí :
• mechanické predčistenie (hrablicový kôš, denitrifikačný selektor)
• oxická sekcia (aktivačná časť nádrže s jemnobublinnou aeráciou)
• separačná sekcia (separátor)
Odpadová voda nateká do sekcie mechanického predčistenia. Tu najskôr v hrablicovom koši dochádza k zachyteniu hrubších mechanických nečistôt. V denitrifikačnom selektore dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a fosforu. Usporiadanie selektoru do sedimentačných a flotačných komôr zabezpečuje navyše aj odbúravanie tukov a olejov, ktoré sa pri domových ČOV v odpadovej vode vyskytujú. Odpadová voda ďalej nateká do oxickej sekcie. Táto sekcia je prevzdušňovaná prevzdušňovacím systémom. Do prevzdušňovacieho systému vháňa dodáva membránové dúchadlo (kompresor). V oxickej sekcii dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Chod dúchadla je možné regulovať pomocou riadiacej jednotky alebo časového spínača, takže čistiareň môže pracovať v rôznych režimoch podľa jej zaťaženia. Z oxickej sekcie odteká voda do separačnej sekcie, kde dochádza k oddeleniu kalu od vyčistenej vody. Kal sedimentuje do vyhradeného sedimentačného priestoru odkiaľ je odčerpávaný recirkulačným systémom späť na začiatok čistiaceho procesu. Vyčistená voda je odvádzaná zberným žľabom do odtokového potrubia. ČOV sa osádza do pripraveného výkopu na základovú dosku tak, aby prečnievala nad terén cca 2-5 cm (na zabránenie vniknutiu daždových vôd do čistiarne). Pred samotným obsypom alebo obetónovaním sa čistiareň naplní vodou až po odtokovú hranu. Následne sa ČOV obsype alebo obetónuje v zmysle PD. Podrobný návod k osadeniu ČOV je uvedený v prevádzkovom poriadku.
Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 29-01-2014,     279 x zobrazená
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2014 KAT