ČOV - biologické čistiarne odpadových vôd
Vlastné vyhľadávanie
Stránka na Facebooku
zdieľať - facebook
Katalóg a vyhľadávač slovenských www stránok.

ČOV - Příloha k Certifikátu typu ev.č. 05.533.456

Celkové hodnotenie:
Rating starRating starRating starRating starRating star
 Tvoje hodnotenie:
Prihlás sa !
ČOV - Příloha k Certifikátu typu ev.č. 05.533.456
   
S P Ä Ť
Game info
Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifkaci typu pŕihlášen dne 05.04.2007. Certifìkát byl vystaven na základé podkladů objednatele uvedených ve zprávě. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému řízení výroby na prvky zajišťující pokračování shody výrobků s požadavky certifikace. Výsledky jsou uvedeny ve Zprávách o dohledu.
Podrobné technické údaje charakterizujici typ výrobku:-
Seznam důležitých části technické dokumentace: -
Podmínky platnosti:
Certiflkát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobni místa v něm uvedená. Přenášení certfikátu jeho majitelem na osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami. Změny výrobku oproti certifilkovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifìkátu závislé na dodatečném posuzování shody. Dozor nad řádnou funkci systému výroby u výrobce provádí TÜV SÜD Czech na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti ve lhůte 12 měsícu.
Tento certifikát platí po dobu tři let od data vystavení a je na vyžádání obnovitelný. Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetne všech příloh. K tomuto certifikátu bylo zřízeno právo užívání značky TÜV SÜD Czech. Majitel certifìkátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobů s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TUV SUD Czech k dispozici.
V blíže neuvedeném (reklama, používání zkušební značky a certifikátů) se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.
Komentáre na facebook
Komentáre členov
Prihlás sa pre pridanie komentára
Game info
Dátum pridania: 29-01-2014,     40 x zobrazená
Najhľadanejšie tagy k tejto fotke:
biologické čistenie odpadových vôd    cena čov    cistenie zumpy    cisticky vody   
Pridaj túto fotku na svoju www stránku:
© 2014 KAT